شاهین سمیع عادل
×
شاهین سمیع عادل

استفاده شدن یا دوست داشته شدن ؟

Default Avatar
شاهین سمیع عادل
18 بهمن 1401
3 دقیقه دقیقه زمان برای مطالعه
استفاده شدن یا دوست داشته شدن ؟
5/5 - (1 امتیاز)

در حالی که مردی در حال صیقل دادن ماشین جدیدش بود، پسر 6 ساله اش سنگی را برداشت و کنار ماشین خطوطی را خراشید. مرد با عصبانیت دست کودک را گرفت و چندین بار به آن ضربه زد و متوجه نشد که به هنگام زدن کودک ، آچار در دست دارد…

در بیمارستان کودک تمام انگشتان خود را به دلیل شکستگی های متعدد از دست داد.
وقتی کودک پدرش را با چشمان دردناک دید، پرسید: بابا چه زمانی انگشتان من دوباره رشد خواهند کرد؟

مرد بسیار زخم خورده بود و زبانش بند آمده بود. به سمت ماشینش برگشت و چند بار به آن لگد زد.
ویران شده از اعمال خود، نشست جلوی آن ماشین به خراش ها نگاه کرد.
کودک نوشته بود “بابا تو را دوست دارم”.
روز بعد آن مرد خودکشی کرد…

خشم و عشق حد و مرزی ندارند. دومی را برای داشتن یک زندگی زیبا و دوست داشتنی انتخاب کنید و این را به خاطر بسپارید: اشیاء باید استفاده شوند و مردم باید دوست داشته شوند.

مشکل در دنیای امروز این است که از مردم استفاده می شود در حالی که اشیاء دوست داشته می شوند. بیایید سعی کنیم همیشه این فکر را در ذهن داشته باشیم: اشیاء باید استفاده شوند، مردم باید دوست داشته شوند.

مراقب افکار خود باشید؛ تبدیل به کلمات می شوند.
مواظب حرفها باشید؛ تبدیل به اعمال می شوند.
مراقب اعمال باشید؛ تبدیل به عادت می شوند.
مراقب عادات باشید؛ تبديل به شخصیت می شوند.
مراقب شخصیت خود باشید؛ سرنوشت شما می شود.

 

While a man was polishing his new car, his 6 years old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car. In anger, the man took the child’s hand and hit it many times not realizing he was using a wrench…

At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures.
When the child saw his father with painful eyes he asked, ‘Dad when will my fingers grow back?’

The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times.
Devastated by his own actions, sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written ‘LOVE YOU DAD’.
The next day that man committed suicide… .

Anger and Love have no limits; choose the latter to have a beautiful, lovely life & remember this: Things are to be used and people are to be loved.

The problem in today’s world is that people are used while things are loved. Let’s try always to keep this thought in mind: Things are to be used, People are to be loved.

Watch your thoughts; they become words.
Watch your words; they become actions.
Watch your actions; they become habits.
Watch your habits; they become character.
Watch your character; it becomes your destiny.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

روابط بلند مدت یا منافع کوتاه مدت ؟

روابط بلندمدت یا منافع کوتاه‌مدت؟

یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز در روابط انسانی و اجتماعی موضوع « روابط بلند مدت یا
Default Avatar
شاهین سمیع عادل
21 آبان 1398
سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

تمام سازمان‌ها برای داشتن عملکرد و دستیابی به اهدافشان به سرمایه انسانی نیاز دارند.
Default Avatar
شاهین سمیع عادل
21 آبان 1399
خطای برنده‌ها

خطای برنده‌ها

خطای برنده‌ها موضوعی است که باید به آن توجه ویژه ای نمود، بسیاری از ما کتاب‌های متعددی
Default Avatar
شاهین سمیع عادل
03 مرداد 1401
فیلدهای قابل نمایش را انتخاب کنید. بقیه فیلد ها مخفی خواهند شد
 • تصویر
 • کد محصول
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • دسترسی
 • توضیح
 • عرض
 • اندازه
 • ویژگی ها
 • فیلد دلخواه
مقایسه
preloader